Co zahrnuje cestovní pojištění

Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. Velmi důležité je také pojištění odpovědnosti za škodu. Náklady na ošetření v zahraničí, případnou hospitalizaci, operace, transporty nebo převoz zpět do České republiky se mohou pohybovat v řádech statisíců až milionů korun, stejně vysoko se mohou vyšplhat i náklady na odškodnění, pokud způsobíte nechtěně újmu někomu jinému. Nad rámec pojištění léčebných výloh se mohou hodit například připojištění rizikových sportů, úrazu, zavazadel, storna zájezdu nebo pojištění právní ochrany. Pojištění si sjednávejte s dostatečným předstihem. Pokud pojištění sjednáváte na poslední chvíli, vždy si zjistěte, kdy pojištění vzniká – zda ihned po odeslání pojistného, nebo teprve ve chvíli, kdy se finanční prostředky připíší na účet pojišťovny.

Typ zahraniční cesty a rozsah pojištěných aktivit

Dříve, než si sjednáte vhodné pojištění, zamyslete se nad účelem cesty (rekreační nebo pracovní), plánovanými aktivitami (odpočinek, poznání, sport) a jejich rozsahem. Ověřte si v pojistných podmínkách, zda se na ně pojištění vztahuje. Každá pojišťovna má v rámci pojistných podmínek stanoveno, co považuje za rizikové sporty, případně na co se vztahuje základní cestovní pojištění. Některé druhy sportů si lze připojistit, avšak ty nejrizikovější bývají z pojištění zcela vyloučeny.

Výše pojistných limitů

U základních tarifů pojištění léčebných výloh se pojistné limity obvykle pohybují okolo 1,25 milionu korun. Pro běžné cestování po evropských zemích je tato výše většinou dostatečná. Pro cesty do exotických zemí nebo do USA, kde náklady na ošetření výrazně převyšují ceny lékařské péče v evropských státech, se však doporučuje volba vyšších nebo neomezených pojistných limitů. Pozor, pojišťovna vždy plní pouze do výše sjednaného limitu, náklady na lékařskou péči nad sjednané limity, zaplatíte ze svého.

Pokud odjíždíte do ciziny například s již probíhajícím onemocněním, jsou případné komplikace za hranicemi ve vaší režii.

Výluky z pojištění, aneb na co se pojištění nevztahuje

Žádná pojišťovna neposkytne pojistné plnění, pokud ke škodní události došlo v souvislosti či v důsledku požití alkoholu, drog, úmyslného jednání pojištěného, chronického onemocnění, onemocnění či úrazu, které existovaly v době sjednání pojištění. Pozornost výlukám by měli věnovat i těhotné ženy, neboť od určité fáze těhotenství je lékařské ošetření vztahující se k těhotenství nebo event. k předčasně narozenému dítěti, nepojistitelné. Pokud odjíždíte do ciziny například s již probíhajícím onemocněním, jsou případné komplikace za hranicemi ve vaší režii. V minulosti byly ve výlukách uvedeny i škody související s terorismem. V současnosti však pojišťovny na situaci reagují a některá rizika spojená s teroristickými útoky jsou pojištěním s jistými omezeními kryta. Rozsah krytí i výluky jsou vždy detailně popsané v pojistných podmínkách.

Cestovního pojištění v rámci platební karty nemusí být dostatečné

Cestovní pojištění poskytované v rámci platební karty bývá obvykle fixní produkt, který nelze přizpůsobit konkrétní cestě. Nedostatečné bývá pojistné krytí a chybí variabilita parametrů pojištění, jako například délka pobytu v cizině, územní platnost nebo rizikovost aktivit, které na cestě podnikáte. Navíc si obvykle nelze sjednat pojištění zavazadel, pojištění storna zájezdu či odpovědnost za způsobené škody. Vždy je proto třeba si prostudovat pojistné podmínky takového pojištění, a pokud máte nějaké pochybnosti, pak je vhodné si sjednat dle individuálních potřeb jiné pojištění.