A to zejména v době, kdy ceny energií rostou každým rokem. Často se pak u našich zákazníků setkáváme s otázkou: Proč je výhodnější v dřevostavbě topit elektřinou?

Samozřejmě určit vhodný zdroj vytápění je jedním z nejdůležitějších částí celé realizace. Naši klienti často stráví celé hodiny u internetu nad nabídkami různých firem, laickými i odbornými radami. Dřevostavbu si zákazníci přejí hlavně z důvodu energetické úspory, a proto je na místě se na tyto otázky ptát.

Dřevostavba - nízkoenergetické bydlení

Tak především už samotné dřevo, které je hlavním stavebném prvkem, do detailu promyšlená konstrukce dřevostavby, dokonalá izolace, a to vše s použitím výhradně kvalitních materiálů nastaví samotné stavbě jakousi metabolickou existenci, která dokáže sama a přirozeně regulovat přirozený vnější provoz bez větších zásahů. Tedy předpokladem běžného bydlení je tělesné teplo obývajících členů dřevostavby, dále běžné denní aktivity jako je teplo, vlhkost z vaření, praní, sprchování apod. Už v této části je třeba v klasických zděných domech zajistit pravidelné odvětrávání, které zamezí vzniku plísní. U dřevostaveb však takový násilný únik tepla není nutný, ale zároveň ani nebudete mít pocit přesycení výpary.

Samotná podstata dřevostaveb tak naznačuje, že zdroj vytápění je třeba řešit s přihlédnutím k samotné tepelné nenáročnosti bydlení. Nyní tedy přichází na řadu řešit pořizovací náklady a životnost tepelného zdroje. Zde vhledem k pozitivům samotné stavby tvoří nejvýhodnější řešení v poměru vstupních investic a nákladů právě elektrické přímotopné systémy. Důležitou roli zde třeba také hraje i tzv. nízký tarif elektrické energie, jenž je určen právě pro objekty s elektrickým vytápěním. Hlavní zdroj tepla elektřiny samozřejmě můžete doplnit třeba o teplo krbových kamen.

I přesto, že elektřina jako zdroj tepla obvykle u klientů vytváří obavy, je třeba dodat, že za ta léta, po které se věnujeme výstavbě dřevostaveb, máme s vytápěním elektřinou opravdu dobré zkušenosti i pozitivní ohlasy našich klientů.

Máte-li jakékoli dotazy, rádi byste se informovali na konkrétní výpočty úspor energií, kontaktujte prosím naše odborníky. Velice rádi se Vám budou věnovat.