Běžný dům, kde žije čtyřčlenná rodina, bude k životnímu prostředí šetrnější, než luxusní nízkoenergetická stavba, kde na jednoho obyvatele připadne 100 m2.

Je to dobrovolné

Z výpočtů vám ale vyplyne překvapivá věc: „Z hlediska zátěže životního prostředí bude taková stavba horší, než úplně obyčejný dům, kde se používá k vytápění plyn nebo třeba biomasa,“ říká Martin Vonka, expert na šetrné budovy z Fakulty stavební ČVUT. Energie k vašemu vytápění se v Česku totiž vyrábí hlavně z uhlí, jehož spalování zatěžuje ovzduší, nehledě na další důsledky těžby v krajině a nízkou efektivitu přenosové soustavy. Vonka dále upozorňuje, že záleží i na způsobu využití domu. „Běžný dům, kde žije čtyřčlenná rodina, bude k životnímu prostředí šetrnější, než luxusní nízkoenergetická stavba, kde na jednoho obyvatele připadne 100 m2,“ dodává. Pro posouzení kvality budov a jejich vlivu na životní prostředí poslouží nejlépe komplexní certifikace, což je nezávislý audit budov v různých fázích jejich životního cyklu. Certifikace jsou pro komerční nebo rezidenční sféru dobrovolné a fungují jako transparentní důkaz kvality. Pro budovy financované z daní je trendem vyžadovat certifikace povinně (například v Německu nebo USA).

Šetrné budovy se zatím staví hlavně na západ od nás, ale situace se pomalu začíná měnit i v Česku.

Situace v Česku

Certifikace používají k hodnocení budov kritéria šetrnosti, která jsou široká a nevěnují se pouze energetice. Hodnotí se také kvalita použitých materiálů a jejich zdravotní nezávadnost, kvalita vnitřního prostředí, úroveň znečištění, které stavba způsobí, nakládání s odpady, ale třeba také to, jestli z okna vidíte nebe (tzv. vizuální komfort). K dobrému hodnocení přispívá také jednoduchost údržby budovy a pozitivní vliv na biodiverzitu, k čemuž pomůže třeba tzv. zelená střecha. Šetrné budovy se zatím staví hlavně na západ od nás, ale situace se pomalu začíná měnit i v Česku. Dokazuje to právě nárůst certifikovaných staveb na našem území v poslední době. Pokud se o tomto fenoménu chcete dozvědět víc, podívejte se na webové stránky České rady pro šetrné budovy.