Hodnotící systém

„V souvislosti s implementací evropské směrnice o energetické náročnosti budov bude nutné zpracovat průkaz energetické náročnosti pro velké množství budov, které ho dosud mít nemusely,“ říká Ing. Pavel Zinburg ze společnosti TÜV SÜD. „Jako odborník v energetice považuji vytvoření hodnotícího systému, který má za cíl porovnat kvalitu budov z hlediska energetické náročnosti, za potřebný.“ Energetická náročnost budov je dnes hodnocena na základě vypočtené roční spotřeby energie. Požadavek na roční spotřebu se komplikovaně počítá, je pro každou konkrétní budovu jiný a nelze ho ověřit jinak než výpočtem. Obecně tedy systém umožňuje, aby byla budova s vyšší spotřebou energie hodnocena jako lepší, než budova s nižší spotřebou.

Průkazy

Z průkazu se majitel objektu dozví požadavek na roční spotřebu energie své budovy i její výši hodnocenou písmeny A až G. Bohužel vypočtená roční spotřeba energie má s tou skutečnou jen málo společného. Hlavním důvodem rozdílu je nutnost provádět výpočet jen pro určitý „standardizovaný“ způsob provozu budovy, který se liší od provozu skutečného. A některé informace se z průkazu nedozvíme vůbec: Je budova vhodná k sezónnímu užívání? Umožňuje otopná soustava (zejména v kancelářské budově) vytápět jen její části, nebo jí musím vytápět celou? Pro jakou spotřebu je vhodný instalovaný typ systému přípravy teplé vody?

Nutnost úpravy

To všechno jsou pro majitele signály, že průkaz energetické náročnosti budovy neslouží jemu, ale nějakým tajemným autoritám z vyšších sfér. „Dospívám k závěru, že je namístě upravit navrhovaný systém hodnocení tak, aby byl pro laika nakonec zcela srozumitelný a transparentní. Jen na základě takového systému hodnocení pak mohou diskuse na dané téma probíhat konstruktivněji,“ uzavírá Ing. Zinburg.