V případě, že se vrátíte domů a vaše obydlí je vykradené, informujte neprodleně Policii ČR na tísňové lince 158. Do domu či bytu nedoporučujeme vstupovat zejména proto, že pachatel může být ještě na místě, ale také z dalších důvodů, abyste nepoškodili svým pohybem stopy, které zloděj na místě zanechal, a jsou pro Policii ČR zásadní při vyšetřování.

Tradičně jsou pro zloděje nejčastějšími přístupovými cestami do obydlí dveře a okna. Abychom předcházeli situacím nevítaných návštěv, kdy dochází k násilnému vniknutí do bytu či domu, je vhodné dodržovat alespoň základní bezpečnostní pravidla.

  1. Zamykejte dveře! Ty, které jsou pouze „zabouchnuté“ lze velmi snadno otevřít. Uzamčením dveří zámkem výrazně ztížíte případnému zloději vniknutí do obydlí.
  2. Zavírejte okna a v žádném případě nenechávejte při odchodu z domova okna pootevřená na ventilaci. Kontrolujte i střešní či sklepní okna.
  3. Neupozorňujte zbytečně na svou delší nepřítomnost ve svém domově, informujte pouze sousedy, kterým věříte. Ti na váš zabezpečený byt v době vaší nepřítomnosti dohlédnou.
  4. Pokud k vašemu obydlí patří pozemek, tak ho udržujte přehledný a nenechávejte na něm věci, které by přilákaly případného zloděje a vloupání do obydlí by mu tak usnadnily.
  5. Rozhodně nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty. Zajistěte si jejich bezpečné uložení nejlépe v bance, případně v řádně instalovaném domácím trezoru s certifikací. Využívejte všechny bezpečnostní prvky, kterými je vaše obydlí opatřeno, popřípadě konzultujte s odborníky vhodné zabezpečení mechanického nebo elektronického typu. Ne všechny zabezpečovací prvky jsou akceptovány pojišťovnami.