Nabízíme tip na jednoduchý osobní závazek: „Zlepším si vlastní IT dovednosti! A ty co už mám, nabídnu ve svém okolí dětem či dospělým.“DigiKoalice sdružuje více než 120 organizací v Česku, snaží se propojovat jejich činnost a násobit dopady jejich činnosti na životy všech, co žijí s digitálními technologiemi – což je ve skutečnosti téměř každý. 

Je zřejmé, že z digitálních technologií máme přirozené obavy a v médiích se často objevují příběhy rizikového chování při práci s technologiemi a internetem. Organizace zapojené v DigiKoalici rozvíjejí svou činnost tak, aby internet a technologie pomáhaly tam, kde je to účelné a prospěšné. V DigiKoalici nezavíráme oči před obchodními modely dodavatelů IT řešení a služeb, protože konektivita internetu stojí finance, stejně tak dodání hardwaru, softwaru či mobilní techniky. O to více vedeme v DigiKoalici jednotlivé organizace ke sdílení zkušeností, které všem aktérům pomáhá při plánování nových projektů a při vyhodnocování dopadů současných aktivit. Členství v DigiKoalici je zdarma a je vyhrazené organizacím – firmám, školám, neziskovým institucím, orgánům státní správy, krajům, obcím, výzkumným pracovištím a dalším zájemcům.

Členové DigiKoalice využívají zároveň společný prostor ke sdílení svých obchodních řešení, ale i vlastních zkušeností ze CSR kampaní či náboru zaměstnanců.

Členové DigiKoalice využívají zároveň společný prostor ke sdílení svých obchodních řešení, ale i vlastních zkušeností ze CSR kampaní či náboru zaměstnanců. Společenská odpovědnost i hledání udržitelné podpory učení dětí i dospělých, je základní vizí organizací sdružených v DigiKoalici. Věříme, že Vás příběhy a příklady dobré praxe našich členů budou inspirovat. Vybíráme pro Vás tři ukázky, mnoho dalších ale najdete přímo na stránce DigiKoalice. 

  • Digitální dovednosti seniorů napomáhá rozvíjet spolek Moudrá sovička, který pomáhá provozovat digitální centra v pobočkách České spořitelny a nabízejí služby Hodinových ajťáků seniorům. 
  • Ve městě Lanškroun působí Nadační fond Micro:la, který podporuje spolupráci škol, firem a zastupitelstva města. Podporuje výuku IT dovedností dětí za pomoci nástroje Micro:bit.
  • Studenti oborů informatiky na FI MUNI mohou využít platformy spolupráce s IT průmyslem. Studenti absolvují povinně praxe u IT zaměstnavatelů, tato spolupráce je unikátní,ne na všech VŠ s informatickým zaměřením v ČR reálná spolupráce s IT průmyslem probíhá.

Naplňte svůj osobní závazek pro rok 2019! Přihlaste svou organizaci do DigiKoalice a nabídněte své zkušenosti ostatním. Na tematických setkáních budete sdílet zkušenosti a hledat společná řešení pro dnešní digitální výzvy. Napište do DigiKoalice tipy na příběhy, které by v online materiálech neměly chybět. Ve svém městě kontaktujte školu či nějakou jinou organizaci nabízející IT vzdělávání dětí či dospělýcha nabídněte jim osobní kapacity, hledejte spolu řešení tady a teď. DigiKoalice se těší na setkávání s Vámi při sdílení Vašich zkušeností!