Bojujete za to, aby bylo více žen v IT oborech. Co vás samotnou přesvědčilo k tomu, abyste začala objevovat IT svět?
Měla jsem v životě velké štěstí, protože můj otec je ajťák a nenásilně mě v oboru podporoval. Strašně mě bavila matika a fyzika. Když jsem si pak měla vybrat, co půjdu studovat měla jsem jasno, že chci studovat technický obor Nicméně jsem si vědoma, že většina žen takovouto podporu v rodině, mezi kamarády nebo ve škole nemá, a proto ji vytváříme podporu my Czechitas. Snažíme se jim ukázat, že svět IT není jen pro muže, ženy tam mají stejně důležité postavení i uplatnění. A co víc, snažíme se je přesvědčit, že IT je obor, o který by se zajímat měly. Trh práce se mění, technologie jsou budoucností. Stát stranou může být chyba.

Snažíme se jim ukázat, že svět IT není jen pro muže, ženy tam mají stejně důležité postavení i uplatnění.


Ženské zastoupení v IT oborech v České republice, není velké, co si myslíte, že tomu brání?
Podle posledních statistik víme, že na informatických fakultách je zastoupení žen v rámci absolventů 15,8 %,jenže problém je v tom, že i některé absolventky nakonec do oboru nenastoupí. Výsledné číslo se pak pohybuje okolo 10 % zastoupení žen v IT oborech. To z nás řadí na smutný chvost evropského žebříčku. Nám v Czechitas prioritně nejde jen o to vzdělávat ženy, proto také máme projety zaměřené na děti a mládež. Hlavní pohnutkou Czechitas je ten obrovský talent, který ženy skrývají, a který je nevyužit. Brání tomu jejich vlastní sebevědomí se vrhnout to pro ně netypických vod, nedostatek informací o oboru a samozřejmě výchova a vzdělání. Kdybychom netrpěli předsudky a v IT by pracovalo více žen bude to prospěšné pro celou ekonomiku. Potenciál dobře placených míst, které nelze obsadit je spektakulární.

Kdybychom netrpěli předsudky a v IT by pracovalo více žen bude to prospěšné pro celou ekonomiku.


Dokázala byste říct, z čeho nejčastěji ve zmiňovaném oboru mají ženy obavy a předsudky?
Tohle je velmi zajímavé. Protože se nedá říci, že by na vině byla dřívější komunistická minulost Česka. To můžu tvrdit, protože jiné postkomunistické státy jako například pobaltí nebo Bulharsko vykazují poměr žena mužů v IT 30/70. Když jsem hloubala v historii po příčinách stavu u nás narazila jsem na to, že v sedmdesátých a osmdesátých letech byl s tehdejším "počítačem" nebo jakýmkoliv strojem ve všech podobách zobrazován pouze muž. To jsou podle mého kořeny stereotypu, že žena za počítač nepatří. Obavy současné ženy jsou pak ty, že si nevěří, že na to mají. Mají nereálné představy o tom, co IT nebo kdo IT specialista vůbec je.
 

Jaké výhody představuje práce v tomto oboru?
Těch výhod je pro ženy nepřeberné množství. Asi každý by na úvod řekl plat. Již trochu zkušenější programátor může vydělávat až tří násobek průměrné mzdy. Pokud bereme v úvahu manažerské nebo seniorní vývojářské pozice jsou platy opravdu vysoké. Pro ženy ale práce skýtá další benefity, o kterých se příliš nemluví. Práce se totiž dá mnohem lépe než jiná zaměstnání dobře skloubit s výchovou dětí. Především možnosti homeoffice, klouzavá pracovní doba a možnost práce odkudkoliv maminkám péči o děti značně usnadňuje. Je to pro ně určitě lepší než chodit do práce s pevnou pracovní dobou. Řada IT firem má také možnosti firemních školek a dalších benefitů, které jsou cíleny především na matky. Nemluvě o tom, že možnosti krácených úvazků jsou v IT  daleko širší než v jiných oborech.

Řada IT firem má také možnosti firemních školek a dalších benefitů, které jsou cíleny především na matky.


Jaké jsou předpoklady růstu zastoupení žen v IT oborech v horizontu několika let?
Půjde to pomalu, ale jde to už dnes. Těch příběhů, které nám naše činnost je přináší je nepřeberné množství. Máme dívky a ženy umístěné už snad na všechny pozice v IT, které existují. Vyjímkou nejsou ženy v herním průmyslu, nebo "síťařky", kde byste ženu asi těžko očekávali. Postupně se nám daří zvyšovat povědomí o našich kurzech a to jsme strašně moc rádi. Díky našim partnerům, můžeme realizovat každý rok více workshopů, přednášek a dlouhodobých kurzů. Víme, že se nedostane na všechny, ale snažíme uspokojit poptávku na maximum. Díky našim kurzům vychováváme novou generaci žen v IT. Je to ale práce na dlouho, ale za 20-30 let by se nám to mohlo povést.  

Co byste doporučila ženám, které se zrovna rozhodují, jakou cestou jít dál?
Hlavně, ať se nebojí! Pokud chtějí v životě něco změnit musí vystoupit mimo komfortní zónu a otestovat nové výzvy. Ne nadarmo se říká, kdo nic nedělá nic nezkazí. V životě by každý neměl litovat toho, co udělal, ale toho co neudělal...