Tyto podmínky mají za cíl jedinou věc, která je již dlouhodobě patrná, a to, že každý zaměstnanec je individuální osobnost, a je tedy potřeba ze strany zaměstnavatele tyto individuality vyslyšet a hledat cesty, jak je nejen zajímavou HR marketingovou kampaní oslovit, ale hlavně jak je získat a dlouhodobě udržet ve firmě.

Nejnovějším trendem, s kterým firmy přicházejí, je adaptace na digitální věk, a komunikace na „jejich“ platformách

Důležitost trendů
A právě pro dobré oslovení mladých talentů a jejich udržení je nezbytné, aby firmy trendy sledovaly a snažily se jim přizpůsobit. Klíčové trendy jsou určitá „profesionalizace“ práce, tedy vnímání pracovní doby a vůbec pobytu ve firmě jako skutečného pracovního času, během kterého se mladí soustředí na vykonání pracovních úkolů a povinností, které mají. Do tohoto vnímání pak vstupuje požadavek právě na work-life balance, kde nastupujícím trendem je dodržovat pracovní dobu tak, jak je nastavena, a nezůstávat přesčas. Lze z toho tedy konstatovat, že mladí chtějí v práci pracovat na něčem smysluplném, dlouhodobém, a tvořit tak zajímavé projekty, ale nechtějí v práci žít, svůj život si užívají mimo kancelářské komplexy.

 

Být součástí
Studenti svého budoucího zaměstnavatele poznávají prostředictvím setkání se zástupci a manažery firem, chtějí jim nahlížet „pod ruce“ a vidět naživo, jak práce ve firmě funguje. Samozřejmě na předních místech zájmu se objevuje možnost stáže přímo ve firmě, případně spolupráce na bakalářské nebo diplomové práci. Firmy si toto všechno velmi dobře uvědomují, a tak na studenty a absolventy čeká vskutku zajímavá a široká paleta možností, ze kterých mohou tyto zážitky a zkušenosti vybírat.
Nejnovějším trendem poslední doby, s kterým firmy přicházejí, je adaptace na digitální věk, a tedy komunikace s uchazeči na „jejich“ platformách – sociálních sítích, s chatboty, v aplikacích, atd. – jako to například dělá koncept ABSOLVENTI.cz.

 

TOP 10 charakteristik atraktivních zaměstnavatelů
 

 1. Firma nabízí přátelské pracovní prostředí
   
 2. Placené odborné vzdělávání firmou
   
 3. Společenská odpovědnost firmy
   
 4. Šance na budoucí vysoké příjmy
   
 5. Složení pracovního týmu
   
 6. Jistota a stabilita zaměstnání
   
 7. Vedení podporující rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
   
 8. Práce ve vystudovaném oboru
   
 9. Možnost zahraničních stáží
   
 10. Atraktivita produktů a služeb