Fluktuace zaměstnanců je problém velké části firem. Co bývá častým důvodem odchodu zaměstnanců?
Nejčastěji jsou to špatní nadřízení a nekompetentní vedení. Důležité jsou i vztahy s kolegy, pracovní vytížení, byrokracie, nízké finanční ohodnocení, případně pocit nespravedlnosti nebo neférovosti ve vztahu k zaměstnancům. Mezi dlouhodobé důvody můžeme počítat nemožnost kariérního postupu nebo osobního růstu. V době ekonomické konjunktury je dostatek práce, a lidé proto častěji mění pracovní místa.

Motivace u zaměstnanců bývá často kolísavá. Co patří mezi největší motivační faktory?
Motivace má několik vrstev a kopíruje tzv. Maslowovu pyramidu potřeb. Máme základní hygienické faktory, jako jsou férová mzda, kvalitní pracoviště a pracovní nástroje. Ve vyšších patrech jsou faktory jako sociální vztahy a pocit sebeuspokojení. Víceméně musí být v souladu všechny tyto faktory.

Motivace je stav mysli, který se nedá koupit nebo nařídit.

V poslední době mezi důležité parametry patří časová flexibilita: volná pracovní doba a možnost částečné home office. To firmy nestojí prakticky nic a zaměstnancům může hodně pomoct.
Externí motivace ale moc nefunguje, respektive funguje jen krátkodobě. Je možné dočasně „nakopnout“ zaměstnance finanční pobídkou, ale její efekt brzy vyprchá. Motivace je stav mysli, který se nedá koupit nebo nařídit. Faktory jako benefity nebo různé vymoženosti na pracovišti jsou zde od toho, aby umožnily zaměstnanci být motivovaný, spíš než by ho samy o sobě motivovaly.

Co musí firmy dělat pro to, aby si zaměstnance udržely dlouhodobě?
V první řadě se k lidem chovat slušně. Dobře a včas platit, postarat se o potřebné zázemí a vybavení, chovat se k lidem s respektem. Možná to zní jako samozřejmost, ale bohužel to v Česku samozřejmé není.
Dobrým příkladem jsou třeba řidiči kamionů. Spediční firmy si stěžují, že řidiči odchází do zahraničí. Ale nejde jen o výši mzdy. V Čechách je nutí jezdit na krev, často platí minimální mzdu a zbytek peněz dávají v dietách nebo různě pod rukou. Naopak v Německu mají všechno podle smlouvy, v pořádku, přiznané a chovají se slušně.
U kreativních profesí je důležité, aby člověk dělal smysluplnou práci, nebrzdila ho firemní byrokracie a měl možnost osobního rozvoje.