Je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci (bez ohledu na pracovní pozici, věk či místo výkonu práce) byli spokojení. Vyvstává tedy otázka, jestli je vůbec možné vytvořit v takto rozmanité společnosti firemní kulturu, prostředí a podmínky, aby práce bavila každého zaměstnance? Vloni jsme mezi našimi zaměstnanci provedli několik průzkumů, abychom zjistili, co je na jejich práci baví. Jeden rys byl společný prakticky všem: naši zaměstnanci jsou jednoznačně hrdí na produkty, které vyrábíme.

Pečujeme o naše zaměstnance stejně jako o kvalitu našeho piva. Jsou totiž to nejcennější, co máme.

Láska ke značce, kterou budují, je důležitým aspektem určujícím spokojenost zaměstnance. Druhým neméně důležitým faktorem je přátelská a neformální atmosféra ve firmě. Tu si také pochvalovala většina dotázaných. Nejmladší skupina zaměstnanců, čerství absolventi, zase oceňuje zejména možnost stále se učit něco nového a  zdokonalovat své dovednosti. Baví je rychle přebírat zodpovědnost za svěřené úkoly a  projekty, možnost přicházet s originálními nápady a vylepšovat stávající postupy. Jako faktor spokojenosti také zmiňují rychlé navázání vztahů s kolegy a ochotu zkušenějších členů týmu poradit a pomoci. Důležitá je pro ně i  důvěra nadřízených a  možnost hned od začátku prezentovat svou práci ostatním týmům, případně se seznamovat s klienty.

V  průzkumech oslovujeme i  nejvyšší vedení společnosti – pro jejich spokojenost jsou zásadní faktory jako atmosféra důvěry, férovost a transparentnost ve firmě, orientace na týmovou práci, respekt ke každému zaměstnanci nebo možnost rozhodovat o  budoucím směřování firmy. Důležitý je také soulad firemních hodnot s  vlastními hodnotami manažerů, tedy stejný náhled na etické jednání společnosti a její důraz na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí. A v neposlední řadě také obrovská hrdost na naše produkty.

Důležitý je také soulad firemních hodnot s  vlastními hodnotami manažerů, tedy stejný náhled na etické jednání společnosti a její důraz na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí.

Co je tedy z  pohledu firmy třeba dělat, aby práce bavila – když ne úplně všechny zaměstnance, tak alespoň naprostou většinu? Kromě klasických nástrojů, jako je systém odměňování, široká škála firemních benefitů a  možnost vzdělávání a kariérního růstu, je nesmírně důležité udržovat přátelskou atmosféru na všech našich pracovištích a ve všech týmech. K tomu primárně přispívají manažeři na všech úrovních, kteří sami musí jít příkladem a  podporovat vzájemný respekt a spolupráci. A pro výběr nových zaměstnanců je pak důležité sledovat nejen jejich znalosti a  zkušenosti, ale i  jejich osobnostní vlastnosti, aby se snadno ztotožnili s naší firemní kulturou. Pracovat v  Prazdroji totiž nutně neznamená, že musíte pít pivo, ale je důležité mít rád naše značky a  souznít s  naší filozofií. A  my se pak snažíme vytvořit takové podmínky a  atmosféru, aby lidi bavilo u nás pracovat.