Naštěstí stejně tak, jak se vyvíjí technika, vyvíjí se i metody získávání nových vědomostí.

Když vám někdo bude tvrdit, že se člověk učí celý život, budete mít pocit, že na vás mluví vaše babička. Ale nemohla by vám náhodou třeba babička sloužit jako důkaz pro toto tvrzení? Vždyť když byla ve vašem věku, neuměla si ani představit, že bude existovat třeba mobilní telefon a že ho dokonce bude umět ovládat. A vidíte, naučila se to, třeba i proto, abyste si spolu mohli psát smsky. Říká se, že dnešní doba se mění a je čím dál tím rychlejší. Ať chcete nebo ne, je třeba se tomu přizpůsobit. Mladí lidé už dnes nevystačí jen se znalostmi a dovednostmi, které získají ve škole. Kdo chce držet krok s dobou, musí se zkrátka učit celý život.

Učení na dálku

Naštěstí stejně tak, jak se vyvíjí technika, vyvíjí se i metody získávání nových vědomostí. Dnes už nemusíte jen sedět ve školní lavici, abyste se naučili něco nového. Čím dál větší popularitu získávají tzv. distanční formy vzdělávání, jako jsou e-learning, webináře a jiné. Máte pocit, že se vás to netýká? A co třeba různá výuková videa na internetu nebo získávání nových informací od oblíbených blogerů. I to je forma vzdělávání.

Vzdělání a kariéra

Dnes už nemusí být způsob, jak člověk znalosti a dovednosti získal, tím nejdůležitějším faktorem. Důležité je vědět, že jakkoli nabyté znalosti můžete využít ve svůj prospěch a pro svou budoucí kariéru. Že je můžete nabídnout zaměstnavateli, pro kterého byste rádi pracovali.

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr profesních kvalifikací uznávaných na českém pracovním trhu.

Národní soustava kvalifikací

Jednou z možností, jak prokázat, že jste v nějakém oboru opravdu dobří, je složit zkoušku z takzvané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK), a získat tak celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci. Osvědčení tak může být konkurenční výhodou při získávání zaměstnání, je např. i jedním z předpokladů pro získání živnostenského listu. Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr profesních kvalifikací uznávaných na českém pracovním trhu. Je základem systému ověřování a uznávaní výsledků předchozího učení, který je novou cestou k získání plnohodnotné kvalifikace – ta se v ČR postupně stává stejně významnou jako cesta dosavadní a donedávna jediná – školní vzdělávání.

V rámci NSK je možné získat i výuční list, a to v případě, že uchazeč získá všechny potřebné profesní kvalifikace k tomu, aby mohl složit závěrečnou zkoušku na škole, která takový obor vyučuje. Podrobné informace o Národní soustavě kvalifikací najdete na www.narodnikvalifikace.cz.