Jak vypadá váš pracovní den?
Hekticky. Do ordinace dorazím brzy před 7.  hodinou, vyřizuji pracovní e- -maily, kontroluji laboratorní výsledky a  dokumentaci, od 7  hodin začínají chodit akutní pacienti a  od 9.30 máme pacienty objednané. Do konce pracovní doby je rozhodně co dělat. Když čekám na děti, až skončí v  kroužku, učím se. Jsem člověk, který si svou práci nosí všude s  sebou, e-maily a telefonáty vyřizuji dost často i  dlouho po pracovní době, ale nevadí mi to – mám svou práci ráda.

Jsem plně podporovaná zaměstnavatelem v doškolování. Využila jsem možnosti zúčastnit se čtyřdenní konference pro všeobecné praktické lékaře v Karlových Varech, bez problémů jsem byla uvolněna a vše mi bylo proplaceno.

Jak se vám na klinice líbí?
Líbí se mi tu. Jsem ráda, že se můžu na kohokoliv obrátit, když něco potřebuji, mohu se poradit, zeptat se. Kolegové jsou ochotní, chodí za mnou s  pochvalou, a  ne s  výtkou. Sestřičky jsou milé. Velmi si také cením přímosti v  jednání ze strany vedení, slušného přístupu, přehledu a snahy o modernizaci naší polikliniky.

Zmínila jste se o tom, že si ceníte jednání vedení kliniky. Můžete to nějak upřesnit?
Například jsem plně podporovaná zaměstnavatelem v doškolování. Zatím jsem využila možnosti zúčastnit se konference pro všeobecné praktické lékaře v  Karlových Varech, která trvala čtyři dny. Na konferenci jsem byla bez problémů uvolněna, vše mi bylo proplaceno. Večer před konferencí mi pan ředitel ještě napsal: „Paní doktorko, přeji šťastnou cestu, a  ať se vám tam líbí.“ S  takovým přístupem jsem se opravdu ještě nikdy nesetkala.

Neměla jste před nástupem obavy, že jako zaměstnanec velké společnosti budete ve své lékařské autonomii nějak omezována?
Obavy jsem kvůli předchozím zkušenostem měla, ale jak se ukázalo, tak zbytečně. Mám v práci klid, pohodu i dostatek autonomie.