Kde se skrývá klíč k úspěšné výchově?


„To bych také ráda věděla. Snažím se ve výchově najít zlatý střed. Ale to je samo o sobě hrozně těžké,“ říká Linda Rybová a dodává, že vybalancovat výchovu tak, aby byla liberální a důsledná zároveň, je složité. Svými názory se herečka řadí spíše mezi liberální rodiče. Rozhodně ale nepatří k těm, kteří by dítěti dovolili úplně vše. „Současný trend je podle mého nešťastný,“ říká, když se vyjadřuje k chybějící autoritě v rodinách a ve školách. „Já se snažím své děti poslouchat a vyslyšet jejich přání a vyhovět jim, ale určitě ne ve všem, od toho jsou děti dětmi; nemají tu zodpovědnost, nemusí se rozhodovat, a naopak rodiče mají právo a vlastně i povinnost své děti korigovat. Dřív byla výchova velmi přísná a oddělovala důsledně světy dospělých a dětí, které mely být hlavně poslušné, a které neměly ve svých názorech a potřebách příliš vybočovat a na jejich názory kritiky a potřeby se jich nikdo moc neptal.
Upřímně, taková výchova mě děsí, na druhou stranu mám poslední dobou zkušenost, že teď je to nějak vykloubené opačně a pěstuje se naprostý individualismus, hodně dětí si může diktovat, co zrovna chtějí, a jsou utvrzovány v tom,
že jejich ego, sebevědomí a svoboda jsou nedotknutelné a všechno se jim podřizuje a to mě děsí úplně stejně, protože často jejich svoboda činí nesvobodnými ty okolo, ty vychované k toleranci a jistým pravidlům a k tomu, že vedle nich žijí jiní lidé či jiné děti a ty mají třeba úplně jiné potřeby, touhy, takže najít nějaký zdravý střed není úplně jednoduché.“

Snažím se poznat, co mé děti zajímá, a posléze je v tom podporovat.

Děti u svých zájmů musí vytrvat


Linda podle svých slov děti nerozmazluje. Na druhé straně je však ani nechce nutit do něčeho, co nesnáší či o co
nejeví zájem. „Snažím se poznat, co mé děti zajímá, a posléze je v tom podporovat,“ dodává. „Zároveň se jim ale snažím i vysvětlit, že pokud se v dané oblasti chtějí někam posunout, je nutné u toho alespoň nějakou dobu vytrvat. Například v případě hry na hudební nástroj tak, aby si na něj v dospělosti dokázaly zahrát.“ Zatím se zdá, že děti Lindy Rybové budou v budoucnu inklinovat spíše k humanitním či sociálně vědním oborům.„Asi z nich nebudou technici podnikatele nebo finančníci,“ říká a vzápětí dodává s úsměvem: „I když musím říct, že můj Franta je dost na peníze.“ Herectví a mateřství lze skloubit jen těžce. Rodičovství a svobodné povolání, jako je herectví, je podle Rybové náročné skloubit navzájem. Děti jsou totiž podle ní ze své podstaty konzervativní. „Děti paradoxně uklidňuje celkem stereotypní rytmus, kdy se všechno opakuje každý den přibližně stejně. Samozřejmě do určitého věku,“ říká herečka. „Většina lidí, kteří normálně pracují, jsou večer se svými dětmi. To u nás samozřejmě nejde, protože divadlo se hraje večer. Na druhou stranu nám však naše povolání umožňuje být s dětmi jednorázově i delší dobu – především
v létě.“ Podobně to je i v případě mateřství. Herectví je profese, ze které si prostě nemůžete dovolit vypadnout. Většina herců vám řekne, že jim stačí tři týdny, kdy nehrají, aby si pak nebyli na jevišti úplně jistí. To je samozřejmě v profesi, kde vaše potenciální selhání pozoruje hlediště plné lidí, minimálně stresující.

Doma samozřejmě vařím pokud možno co nejzdravěji. Nicméně nevyhýbám se ani tradičně ‚těžším‘ českým jídlům.

Také školy by měly vést děti ke zdraví

A jak to má známá herečka se zdravým životním stylem? Ve svém pořadu Herbář se s kolegyní snaží otevírat
témata dotýkající se ekologie a zdravého životního stylu. Tyto zásady se snaží prosazovat i u svých dětí. „Samozřejmě se snažíme to propagovat s nadsázkou. Rozhodně není naším cílem podporovat nějaká dogmata,“ říká s tím, že takový přístup ji vždy spíše děsil. „Doma samozřejmě vařím pokud možno co nejzdravěji. Nicméně
nevyhýbám se ani tradičně ‚těžším‘ českým jídlům. Jmenovat bych mohla například svíčkovou anebo polévky, bez kterých se především v zimě neobejdu.“ Osvětu na poli zdravého stravování by dětem podle herečky měla přinést
v největší míře právě škola. „Když děti něco zaslechnou ve škole, přikládají tomu větší váhu,“ říká Rybová. „Moje děti si právě po jedné takové přednášce ve škole začaly v potravinách kontrolovat ona neblaze proslulá éčka,“ dodává
s úsměvem.