Mgr. Jan Čoupek

Je absolventem Masarykovy univerzity v Brně fakulty tělovýchovy a sportu – učitelství pro základní a střední školy. U Městské policie Brno pracuje 19 let jako strážník, nyní se věnuje prevenci. Specializuje se na pedagogické pracovníky, školské prostředí, ale i širokou občanskou veřejnost tj. děti od základní školy až po seniory. Je zakladatelem projektu „Bezpečně na internetu“, je členem týmu projektu Jihomoravského  kraje „Bezpečně v kyberprostoru“. Tyto projekty jsou zaměřené na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů a posílení vědomí o riziku a nebezpečí  uživatelů internetu. Spolupracuje i s dalšími subjekty  např. Jihomoravský kraj, Policie ČR, školskými zařízeními a školskými poradenskými zařízeními, klinickými psychology…). Do dnešního dne proškolil více než 10 tisíc  posluchačů.

Ale jak je to s ní doopravdy? Jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou? Vyskytuje se na školách nebo přímo u vás doma?

Kyberšikana je zbraň, na kterou nepotřebujete zbrojní průkaz.

Společně s rozšiřováním ICT případů kyberšikany u českých dětí přibývá. Stává se problémem mnohých českých škol. Doufat nebo dokonce věřit, že v českých školách kyberšikana není, je přinejmenším naivní. Šikana zde byla, je a bude, jen prostředky se mění... Děti se dovedou ponižovat, zesměšňovat, urážet, vyhrožovat…

Informatika se stala nedílnou součástí školních vzdělávacích programů. Pedagogové jsou připraveni předávat žákům mnohé teoretické, ale i praktické zkušenosti, jak používat ICT. Počítačová gramotnost je také jedním z požadavků na zaměstnance. Je třeba si ale odpovědět na otázku: Je počítačově gramotný ten člověk, který dovede pracovat s ICT nebo člověk, který vedle znalostí užívání ICT zná i rizika spojená s informačními technologiemi?

Kyberprostor, kde se kyberšikana odehrává, je virtuální svět, který je vytvořen ICT, nezná pojem hranice. Jde o celosvětový navzájem propojený systém.

Kyberprostor, kde se kyberšikana odehrává, je virtuální svět, který je vytvořen ICT, nezná pojem hranice. Jde o celosvětový navzájem propojený systém. Právě teď, v jakoukoli denní či noční dobu, můžeme komunikovat s člověkem, který má poruchy osobnosti, chování, byl trestán za zvlášť závažný čin... Znepokojivé na těchto faktech je, že se zpravidla tito uživatelé ve virtuálním světě vydávají za někoho jiného než skutečně jsou a často komunikují a vyhledávají právě děti. Jde o typické zneužití anonymity virtuálního světa.

Pomozme dětem s kyberšikanou! Pomozme rodičům pochopit virtuální svět!

…pornografie, kyberšikana, urážlivé komentáře, sexting a škodlivý software, to je jen zlomek toho, s čím se děti na internetu denně setkávají… Jak je to s rodičovskou zodpovědností?

Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům stejně, pokud soud nerozhodne jinak a je časově omezena. Z hlediska Trestního zákoníku se dítětem rozumí osoba mladší 18 let. Toto období by se také dalo definovat od narození dítěte až do dosažení 18 let. Trestní právo pamatuje i na rodiče, kteří ohrožují výchovu svých dětí…závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti… Je smutné, že se většinou setkáváme až s následky nečinnosti rodičů a dítě je buď samo ohroženo, nebo je  přímo agresorem. Určujme tedy pravidla nebo chcete-li mantinely a to v rodině, škole, ale i v kyberprostoru.

Mnohem důležitější je naučit sebe a tím i své děti chovat se v kyberprostoru bezpečně a znát jeho rizika.

Možná si řeknete: „To mám již vyřešeno, instalací rodičovské kontroly pro blokování nevhodného obsahu internetu, monitorování prohlížených stránek počítačů …“ Pamatujme však na to, že každé blokování se dá obejít, nepodceňujme naše děti, možná zvládají ICT technologie lépe než my. Mnohem důležitější je naučit sebe a tím i své děti chovat se v kyberprostoru bezpečně a znát jeho rizika.

Příklady každodenní  praxe:

  • Dívka z jedné základní školy přijde s velmi urážlivými a vulgárními SMS zprávami a prosí o pomoc: Co mám dělat? Chodí mi takové zprávy…
  • Pubertální syn chatuje na počítači. Někdo mu píše, že je moc pěkný, šikovný a pošle mu v příloze fotku pohledné polonahé slečny, na druhé straně je ale ve skutečnosti dospělý muž.
  • Nedávno jsem přednášel na základní škole a chlapec mi povídá: „Hrál jsem on – line hru a taky po mě chtěli nahou fotku, a když ji pošlu, pustí mě do dalšího levelu."
  • Paní učitelka po přednášce přijde s pláčem, její dcera poslala nahé fotografie a stala se obětí kyberšikany, už se kvůli tomu i stěhovali.

Zkusme se chovat na internetu a v reálném světě stejně – dle pravidel!