Problém nočního pomočování

Frekvence enurézy je podobná ve všech státech, bez rozdílu národností a ras, chlapci pomočují častěji než dívky. V dospělém věku se pomočuje asi 0,5–1 % populace.

Enuréza je poměrně běžným problémem dětského věku. Poslední studie ukázaly, že enuréza není tak bezvýznamná záležitost, za jakou byla dříve pokládána.

Proč léčit noční pomočování?

Enuréza je poměrně běžným problémem dětského věku. Poslední studie ukázaly, že enuréza není tak bezvýznamná záležitost, za jakou byla dříve pokládána. U cca jedné desetiny dětí pomočujících se v 5 letech přetrvává enuréza do dospělosti. Bylo prokázáno, že zejména děti s těžkou formou enurézy, které se v 5 letech pomočují každou noc, mají špatnou prognózu a že 40 % z těchto dětí se pomočuje i v dospělosti. Pomočující se děti a mladí dospělí jsou depresivní, mají nízké sebevědomí, žijí v permanentním stresu, jsou izolováni od spolužáků i vrstevníků a v některých případech trpí závažnými problémy a konflikty s rodiči

Návštěva odborníka

Při první návštěvě v ordinaci u dětí starších 5 let, je třeba podrobně rozebrat s rodiči a dítětem situaci v rodině, vysvětlit jim, že nejsou takto postiženi sami a je naprosto nezbytné získat je pro aktivní spolupráci Každá léčba začíná dodržováním pitného enuretického režimu, což je třeba rodičům i dítěti důkladně vysvětlit.

Pitný režim

Enuretický režim je důležitou součástí léčby enurézy u všech dětí. Neznamená to omezení vypitého množství tekutiny v průběhu dne, ale je třeba dbát na to, aby dítě v průběhu dopoledne a v poledne pilo hodně, odpoledne již méně a po 17 – 18 hod nepilo. Denní příjem tekutin osmiletého dítěte by měl být přibližně 1400 ml. cca 60 ml/kg/den. Dlouhodobě snižovat příjem není dobré pro zachování správné funkce ledvin. Večer nepodávat vodnatá a slaná jídla.

Mikční režim

Dítě by mělo močit v pravidelných intervalech (maximálně jednou za dvě hodiny). Mělo by čurat v klidném prostředí. Používání břišních svalů nebo pocit neúplně vyprázdněného močového měchýře mohou být příznakem poruchy funkce močového měchýře. Důležité je nezapomenout na čurání těsně před spaním. Další buzení dítěte v noci a nucení ho k dalšímu vyčurání již nemá velký smysl, zejména proto, že dítě musí být zcela probuzeno, aby si jasně uvědomovalo, že močí.

Před zahájením farmakologické léčby je třeba navštívit lékaře, který provede vyšetření a podle nálezů stanoví léčbu.

Farmakologická léčba

Před zahájením farmakologické léčby je třeba navštívit lékaře, který provede vyšetření a podle nálezů stanoví léčbu. První volbou při výběru léků na enurézu jsou uměle vyrobené látky podobné hormonu vazopresinu, které snižují noční tvorbu moči, protože většina dětí trpících mono-symptomatickou primární enurézou má zvýšenou tvorbu moči v průběhu noci.Tyto léky se rozpouští v ústech a mají velmi dobrou účinnost. Dítě hodinu před podáním léku a osm hodin po něm již nesmí pít a účinek je téměř okamžitý.