Smart City, chytré město, je pojem který se dnes skloňuje na spoustě míst, můžete nám prozradit, co vlastně takové chytré město je pro Vás?

Pro mě je to město, které přináší i díky technologiím komfort svým obyvatelům. Lidé budou dostávat služby, na které jsou zvyklí ze soukromého života – užitečné aplikace, kde si třeba vyhledáte volná parkovací místa, hustou síť nabíjecích stanic pro elektromobily, poskytování otevřených dat...Technologie zároveň umožňují hospodárnější řízení města. Ať už mluvíme o dopravním plánování, energetických úsporách, nebo o efektivnějším rozhodování na základě analýzy dat. Třetím prvkem chytrého města je spolupráce všech hráčů. My jdeme cestou kooperace s univerzitami, městskými podniky, městskými částmi a soukromým sektorem. Věřím, že takto brzy začneme dohánět jiné evropské i americké smart metropole.

Inteligentní řízení je absolutní priorita, využijeme pro to analýzu dat, která nám může pomoci např. s plánováním průjezdu záchranných jednotek nebo objízdných tras při uzavírkách.

Jak si vysvětlujete, že Praha je někdy napadána, že fungování města není příliš smart, třeba s ohledem na problémy z poslední doby týkající se dopravní infrastruktury?

Praha je kritizována neoprávněně. Podle logiky, která nám je podsouvána, bychom například při poškození silnice, museli vypnout semafory. To přece nejde. Musíte oddělit dvě oblasti: správu infrastruktury a řízení procesů v dopravě. Při takových krizových situacích vidím obrovský potenciál pro maximální využití moderních technologií. Inteligentní řízení je absolutní priorita, využijeme pro to analýzu dat, která nám může pomoci např. s plánováním průjezdu záchranných jednotek nebo objízdných tras při uzavírkách. Toto vše chci v Praze prosazovat, jsme první, kteří na intenzivní využívání technologií sebrali odvahu.

Když se mluví o chytrých městech, většina odborníků jako první poukáže na Barcelonu. Mohla byste nám říct, o nějakém dalším městě, které je pro Vás inspirací a proč?

Je inspirativní sledovat novinky z různých metropolí. Příkladem může být Londýn, kde poskytují prostřednictvím otevřených dat informace o zaplněnosti záchytných parkovišť u stanic metra. V New Yorku kreativně využívají tzv. kiosky pro přístup na rychlou Wi-Fi a jako digitální komunikační platformu, najdete tu třeba mapu a informace o městě, bezpečností tlačítko v případě krizové situace.

Všichni se můžeme chovat ekologicky – šetřit energie, recyklovat odpad, využívat veřejnou hromadnou dopravu...

Je něco, co může pro chytřejší města začít každý z nás začít dělat už dnes?

Všichni se můžeme chovat ekologicky – šetřit energie, recyklovat odpad, využívat veřejnou hromadnou dopravu...Pak je kampaň Máte nápad týkající se Smart Prague. Každý občan může přes web smartprague.eu navrhnout, co by si v Praze přál za chytré řešení. Operátor ICT, městská společnost, která má tuto oblast na starosti, spolu s akademiky vyhodnocuje, zda jsou nápady realizovatelné. Zapojit se tedy může opravdu každý.