Občan jako takový je středobodem celého Chytrého města.

Když hovoříte o tom, že města by měla patřit obyvatelům a celý proces Smart City musí jít zdola nahoru, co přesně tím myslíte?

Občan jako takový je středobodem celého Chytrého města. Chytré je totiž takové město, které občanovi slouží. Ta nejpokrokovější města právě teď představují své programy, které přímo vyzývají obyvatele k tomu, aby hráli hlavní roli jak v samotném navrhování, tak v rozhodovacím procesu ohledně důležitosti jednotlivých řešení.

Můžete jmenovat nějaké konkrétní město, které je pro vás v takovém přístupu inspirací? 

Nechtěla bych vyzvednout jedno, protože každé z nich má zcela jinou startovací pozici a je skvělé vidět, kolik změn k lepšímu lze udělat. Například Medellin v Kolumbii v Jižní Americe. Město, které řešilo velké problémy s kriminalitou. Díky zapojení nižších sociálních vrstev do jednání se zastupiteli se snížila kriminalita o více než 80 %. Navíc vybudovali velké množství veřejných prostor, ve kterých tráví volný čas všichni obyvatelé bez rozdílu věku nebo společenské vrstvy. K tomu také z městského rozpočtu vymezili 5 %, kterými podporují projekty vytvářející program pro místní komunity. V úplně jiné situaci byl jihokorejský Soul, kde se rozhodli bojovat s plýtváním a vytvořili platformy a místa, kde mohou lidé sdílet své věci, jako například veřejné knihovny, které také slouží k potkávání lidí.

Důkazem toho, že je třeba města inovovat a zlepšovat, je už samotná debata, která probíhá. Taková debata je na začátku každého procesu a změny.

Každé město tedy řeší jiné problémy, existuje ale problém, kterému se nevyhneme nikde?

Myslím, že je to právě zapojení se všech skupin obyvatel do návrhu i rozhodování. A to je právě náš největší úkol. Takoví obyvatelé potom i všechny vymoženosti Smart City umí využívat.

Je tedy něco, co může pro Chytřejší města udělat každý z nás?

Důkazem toho, že je třeba města inovovat a zlepšovat, je už samotná debata, která probíhá. Taková debata je na začátku každého procesu a změny. Stačí se do ní zapojit. Musíme se dívat na Smart City jako na způsob, jak trvale vylepšovat naše města, aby se nám v nich všem lépe žilo. Tedy nikdy nekončící proces.