Města se stávají složitějšími na údržbu, řízení a organizaci všech procesů.

Rozšiřování virtuálního prostoru

V minulosti to byl například vodovod, rozvod elektrického vedení až do domácností, telefon, odpadní systémy, vynález automobilu, výtahu a mnoho dalších včetně vzniku sektoru služeb nebo rozvoje mediálního průmyslu. Dnes jsou to nové způsoby komunikace jako internet, alternativní zdroje, nové technologie ukládání energie, nové způsoby přepravy lidí, materiálů i zboží, robotizace a automatizace výrobních procesů a zpracovávání informací ve „virtuálním“ prostoru.

Města se stávají složitějšími na údržbu, řízení a organizaci všech procesů. Stávají se z nich komplexní systémy.

Hlavním měřítkem je kvalita života

Chytrá města (Smart Cities) se snaží o účelnou koordinaci všech oblastí s ohledem na společné kritérium, kterým je udržitelný rozvoj společnosti a především kvalita života občanů. Ve výrobní sféře hovoříme o konceptu Industry 4.0, v energetice o Smart Gridech, v dopravě o Inteligentních dopravních systémech, ve státní správě o eGovernment, ve zdravotnictví o eHealth.

Problematika chytrých měst (Smart Cities) je komplexním oborem, který není možno pokrýt jedním odborníkem ani jednou jakkoli velikou firmou. Je proto nutná kooperace mezi různými profesemi, která vyžaduje vzájemné pochopení různých úhlů pohledu na město.

Technologie lze koupit, ale systém chytrého města ne – ten se musí léta budovat.

Systém nelze koupit

Problematika chytrých měst představuje nový způsob managementu města s pomocí dostupných znalostí a technologií, které byly do nedávné doby nepředstavitelné. Technologie lze koupit, ale systém chytrého města ne – ten se musí léta budovat s ohledem na specifika daného území, jeho historii, kulturní tradice nebo ekonomické možnosti. Nejde v žádném případě o rychlý jednorázový