Gordic
Měníme města ve Smart Cities
Měníme města ve Smart Cities

GORDIC se může pyšnit řadou úspěšně implementovaných chytrých řešení, které pomáhají městům v přeměně ve Smart Cities. Čím byla škála nabízených produktů širší, tím evidentnější byla potřeba integrace, která se vztahovala nejen na produkty firmy GORDIC, ale i na technologie ostatních výrobců.

Online portály občana, senzory k optimalizaci dopravy, parkování, spotřeby energie, inteligentní osvětlení, které sbírá data, spoří energii a optimalizuje intenzitu osvětlení. To je jen krátký výčet řešení, které lze k pojmům Smart City a IoT bezesporu zařadit. Úspěšná implementace se však neodvíjí pouze od množství smart projektů, klíčové je především jejich propojení.

„Společnost GORDIC vyvinula IoT integrační platformou Myjordomus, která slouží právě k propojení na sobě nezávislých technologií do jednoho ekosystému. Myjordomus dává všem technologiím společnou „řeč“, aby mohly komunikovat vzájemně mezi sebou i s okolním světem,“ uvádí Ing. Marek Řezáč MSc., ředitel pro strategický rozvoj.

Bezpečný přístup k datům odkudkoliv
Dalším důležitým bodem je fungování platforem na cloudovém řešení. Mít přístup k datům odkudkoliv je dnes standardem. Takové řešení však nesmí být na úkor bezpečnosti. IoT integrační platforma firmy GORDIC nabízí nejvyšší možné zabezpečení na úrovni bankovních systémů.

Když roste město,  roste i nutnost integrace technologií
Výhodou je možnost integrace nejen stávajících, ale i budoucích řešení. Možná to zní jako vystřižené z odvážného sci-fi příběhu, ale Myjordomus opravdu dovede připravit prostředí pro integraci technologií, které zatím ani neexistují. Takové platformy bývají často označovány jako otevřené. Otevřené ale rozhodně nesmí být hackerům a kybernetickým hrozbám, kterým dovede úspěšně čelit díky vysoké úrovni bezpečnosti, šifrované komunikaci a využití klientských certifikátů.

Chytrým městům díky této platformě odpadá nutnost ohlížet se na kompatibilitu plánovaných řešení a hledat složité způsoby napojení na dosavadní systémy. Myjordomus tak zamete městům cestu k přeměně ve Smart Cities. Umožňuje propojovat, sledovat a ovládat technologie napříč oblastmi. Běžnou realitou tak může být v jediném přístroji potažmo aplikaci (počítač, tablet nebo mobilní telefon) sledování měření kvality ovzduší ve městech, školách i jiných veřejných budovách, shromažďování údajů o plnosti odpadkových košů pro efektivní sběr odpadu, nebo ovládání rolet, tepla a osvětlení v kancelářích, vyhodnocování výstupů z různých senzorů a mnoho dalších možností.

Kybernetická bezpečnost
Při vývoji platformy Myjordomus byly zužitkovány rozsáhlé zkušenosti společnosti GORDIC v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ostatně existence platformy KYBEZ (jeden ze tří pilířů společnosti) je jasným důkazem, že GORDIC nepovažuje kybernetickou bezpečnost pouze za zákonnou povinnost, ale za existenční nutnost.

„Nespornou výhodou naší platformy Myjordomus je, že umí poskytnout přehled o hospodaření budov (Smart metering). V reálném čase tak lze získat přesné informace o spotřebě a provést vzdálené odečty energií, kdy lze identifikovat havárie a zamezit tak únikům médií.“

Ovládáním a propojením technologií klady integrační platformy nekončí
„Nespornou výhodou naší platformy Myjordomus je, že umí poskytnout přehled o hospodaření budov (Smart metering). V reálném čase tak lze získat přesné informace o spotřebě a provést vzdálené odečty energií, kdy lze identifikovat havárie a zamezit tak únikům médií.“

Takto chytré řešení zamezí plýtvání a na základě naměřených hodnot lze optimalizovat další nastavení a chování budov. Kromě celkových hodnot je možné jít do detailu a odhalit spotřeby v konkrétních místnostech nebo areálech, kdy následně lze s hodnotami pracovat například při rozpočtování nákladů v ekonomických systémech. Aplikace ukazují naměřená data v grafické interaktivní vizualizaci. Samozřejmostí Smart meteringu je i nastavitelnost notifikací při konkrétních hodnotách a událostech.

Správně vybraná platforma ušetří městu finance
Je evidentní, že pořízení integrační platformy není krátkodobou investicí, ale prozíravým řešením, které umožní propojení a kooperaci stávajících i budoucích technologií. Již dnes tak můžete zajistit výraznou úsporu času i nákladů spojených s budoucími inovacemi. Celý proces (komunikace) je pak plně automatizovaný a nemusí se řešit problémy s duplicitními daty, protože jednotlivé systémy spolu komunikují napřímo. Toto zákazníkům otevírá další škály možností, jak s naměřenými daty pracovat. Taktéž si nad API lze vyvinout vlastní klientskou aplikaci nebo rozhraní. Důležitým prvkem je i snadná instalace a garance servisu.

Platformy jako Myjordomus kromě měst nachází využití i v domácnostech a firmách. Z hlav zákazníků, kteří platformu využívají pro ovládání chytrých prvků ve svých domovech tak navždy zmizely obavy o zapomenutí vypnout světla nebo utáhnout kohoutek.

Stejně jako města, mohou být chytré i domácnosti
Platformy jako Myjordomus kromě měst nachází využití i v domácnostech a firmách. Z hlav zákazníků, kteří platformu využívají pro ovládání chytrých prvků ve svých domovech tak navždy zmizely obavy, zda při odchodu byla zhasnuta světla a utaženy vodovodní kohoutky. Automatizované ovládání sklonu rolet, tepla, světla, hudby, zámků a dalších prvků v domácnostech již tito zákazníci vnímají jako samozřejmost, jejíž parametry si lze v kterýkoliv moment přizpůsobit potřebám.